Belstroj AB är idag en av Sveriges ledande underentreprenör avseende stomkomplettering .  Vi producerar, med vår egen personal, tusentals kvadrat meter vägg varje vecka. Vi bygger mellanväggar, ytterväggar, skärmar och tak samt utför montage av dörrar och kök mm. Eftersom vi värdesätter hög kvalitet och arbetsmoral, har vi många återkommande kunder. Mer information om våra utförda arbeten finner ni under ”Referenser”.

Vill ni också ta del av vårt stora kunnande är ni välkomna att kontakta oss.