preloader
2020-11-27, 07:38

Allvarligt talat! Nu har rapporteringen verkligen spårat ur

Syftet är gott, byggbranschen har många utmaningar att lösa. Men nu har det gått för långt! Att i artikeln om uteslutning i offentlig upphandling låta Belstroj klä skott för all form av arbetslivskriminalitet och sen kliva över gränsen och kalla det modern slavhandel kommer inte gynna byggbranschen.

Att Belstroj står åtalade och varför är ingen hemlighet, utan offentliga uppgifter, och något vi informerat om i alla våra kanaler. Alla Belstrojs anställda har fått kollektivavtalsenliga löner, försäkringar, pensioner och skatt är betald i Sverige. Ändå tar Stockholmshem, Socialt hållbart byggande, Ansvar, Byggnads och Byggnadsarbetaren till alla medel i sin marknadsföringskampanj i arbetet för en bättre byggbransch. I ett desperat försök att få gratis marknadsföring används Belstroj som slagträ för alla brott som någonsin har påträffats inom branschen. Brott som vi aldrig gjort oss skyldiga till och som vi aldrig kommer göras oss skyldiga till. Åtalet handlar inte om trafficking, svarta löner eller ”modern slavhandel”.

Om det ska finnas en långsiktighet i arbete med att göra byggbranschen ren behöver metoderna för att nå ut bli rumsrena. Att förvanska fakta och sprida rykten får omvänd effekt. Ett seriöst företag som Belstroj som alltid kämpat för vita löner, bra villkor för våra anställda, goda relationer med våra kunder, en öppen och ärlig dialog och en vilja att förändra och förbättra får nu lämna branschen. På grund av branschens rädsla och oförmåga att sätta sig in i detaljer. Konkurrensen bland seriösa företag minskar i och med detta och marknaden fylls istället med oseriösa aktörer som inte går att kontrollera.

De verkliga skurkarna hittar ni inte här på sociala medier eller via redovisade skatteinbetalningar. De flyger under radarn, redovisar ingen skatt och flyttar personal mellan bolag för att undkomma granskning.

Att branschen hade problem var ingen nyhet för oss, men att bli dömda på förhand, oskyldigt anklagade, smutskastade i media och utestängda på grund av ”brandreputation” är milt sagt tufft. Med en affärsidé som grundar sig på att alltid göra rätt för sig i Sverige, med kollektivavtal, försäkringar och pensioner för våra anställda och innovativa idéer som behövs i branschen är det med stor sorg som ledning och medarbetare nu ser Belstroj hånas och stötas bort. Vi har många supporters och vi kommer aldrig ge upp och aldrig acceptera hur vissa går över lik för sin ”fina” agenda. Ett sådant uppförande vinner inte i längden.