preloader
2021-12-1, 21:12

Angående Belstroj AB, dom i målet

Tingsrätten konstaterar dock i sammanhanget att det framstår som att det funnits fungerande rutiner inom Belstroj AB för att kontrollera att de utlänningar som anställdes hade rätt att arbeta i Sverie.

Ta del av hela domen här