preloader
2020-08-21, 14:31

Åtalade för sådant vi inte hade behövt kontrollera och för att vi har betalat skatt i Sverige

Nyanställning

Vi är åtalade för brott mot utlänningslagen 20 kap. §5 i 31 fall. Att vi uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställt 31 personer som har jobbat åt oss. Trots att det i utlänningsförordningen 6 kap. 13 a § framgår att det inte föreligger någon skyldighet att kontrollera EES-medborgare och inte heller deras familjemedlemmar.

Att Skatteverket har utfärdat personnummer och samordningsnummer, att vi har skrivit anställningsavtal med dem, att vi under tiden de 31 personerna varit anställda hos oss har betalat in skatte- och arbetsgivaravgifter för dem i Sverige med sammanlagt belopp på 9 486 787 kr – allt detta menar åklagaren styrker på att vi uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot utlänningslagen.

Så vi är nu åtalade för sådant vi inte hade behövt kontrollera och för att vi har betalat skatt i Sverige och vi riskerar därmed att få straff på flera miljoner. Är det inte fel att man straffas för att man har ”vit” utländsk arbetskraft?

https://lnkd.in/erc5QcN