preloader

Blogg

2021-02-26, 08:38

Ny bevisning från Belstroj och uppskjuten huvudförhandling

Ekobrottsmyndigheten väckte åtal gentemot Belstroj AB den 15 juni 2020 med anledning av en misstanke om att Belstroj anställt 31 arbetstagare som saknade rätt att vistas och arbeta i Sverige. Målet handläggs av Attunda tingsrätt och Huvudförhandling utsattes till den 24 -26 februari 2021. Belstroj AB samt advokater har fram till i dag enligt ovan […]

2020-12-30, 09:17

Gott Nytt År – ett 2021 då vi hoppas att världen återgår lite mer till det normala och sund konkurrens verkligen bygger på lika villkor

Nu går 2020 mot sitt slut. Ett år som vi nog alla är glada att få lämna bakom oss. Större delen av året har överskuggats av en pandemi som påverkat alla på ett eller annat sätt. Byggbranschen har trots allt klarat sig förhållandevis bra och projekt har fortsatt löpa på. Anpassningar har gjorts för att […]

2020-12-23, 09:15

Ett annorlunda år

Belstroj AB startades för över 10 år sedan och sen dess har vi ständigt vuxit och förbättrat vår verksamhet. Många på företaget har jobbat över 5 år och det finns även de som har varit med i över 10 år. Tillsammans har vi byggt upp en av de största UE på svenska marknaden som jobbar med […]

2020-11-27, 07:38

Allvarligt talat! Nu har rapporteringen verkligen spårat ur

Syftet är gott, byggbranschen har många utmaningar att lösa. Men nu har det gått för långt! Att i artikeln om uteslutning i offentlig upphandling låta Belstroj klä skott för all form av arbetslivskriminalitet och sen kliva över gränsen och kalla det modern slavhandel kommer inte gynna byggbranschen. Att Belstroj står åtalade och varför är ingen […]

2020-11-26, 21:29

Mediadrevet

Det är väldigt lätt att klä sig med fina åsikter och peka finger till höger och vänster. Att sätta sig in i specifika ärenden och förstå problematiken kräver riktigt engagemang.
Med det sagt så tycker jag att det är jättebra att det finns personer som jobbar för en renare bransch. Men när det övergår från allmänintresse till häxjakt har det gått för långt. Det går inte att försvara sig mot alla insinuationer och anklagelser som skrivs och folks vilja att vi ska ha gjort fel är skrämmande.

2020-11-12, 15:45

Om katten och trumman – Svar på kommentar på LinkedIn

Tidningen Byggnadsarbetaren och Jessica har öppet smutskastat oss under de senaste åren och tack vare dem ser jag nu mitt livs verk gå i graven. Hur jag kan påstå detta? Eventuella felaktigheter har väl begåtts av oss? Jovisst, men bilden som dessa delar i sin tidning och i sina inlägg är inte opartiska och byggda […]

2020-09-21, 14:27

Varför sker inte mer direkt dialog mellan granskande myndigheter och granskade företag?

Att vi granskas är inte så konstigt, men att vänta med att ställa frågor tills nödvändiga handlingar inte går att få fram lika enkelt längre känns som slöseri med allas tid och pengar. Rätt att vistas och jobba i Sverige granskas mer och mer i byggbranschen. Nya bättre rutiner för ID06 har införts och man […]

2020-08-21, 14:31

Åtalade för sådant vi inte hade behövt kontrollera och för att vi har betalat skatt i Sverige

Vi är åtalade för brott mot utlänningslagen 20 kap. §5 i 31 fall. Att vi uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställt 31 personer som har jobbat åt oss. Trots att det i utlänningsförordningen 6 kap. 13 a § framgår att det inte föreligger någon skyldighet att kontrollera EES-medborgare och inte heller deras familjemedlemmar. Att Skatteverket […]

2020-07-8, 13:55

Redogörelse för vidtagna åtgärder och klargörande vad åtalet handlar om

Vidtagna åtgärder Från februari 2019 har Belstroj AB systematiskt vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa korrekta rutiner och processer i samband med rekrytering. Belstroj har sagt upp den anställde som tidigare utbildats i samt delegerats ansvaret för rekrytering och kontroll av utlänningar. Belstroj har bjudit in branschorganisationer, däribland Byggföretagen och FairPlay, för granskning av […]

2020-07-1, 14:18

Klargörande gällande kommande domstolsförhandlingar

Belstroj är åtalade för brott mot Utlänningslagen Kap. 20 §5 och §6. Åtalet gäller om personerna i fråga hade rätt att arbeta i Sverige under en viss period, juli 2018 till februari 2019. Vi anser att vi gjort allt i vår makt för att följa de riktlinjer och rekommendationer som gäller och hoppas att den kommande rättegången också ska påvisa det. Sedan februari 2019 har vi förbättrat våra rutiner ytterligare för att säkerställa att alla berörda personer har rätt att vistas, arbeta och betala skatt i Sverige.