preloader
2020-12-30, 09:17

Gott Nytt År – ett 2021 då vi hoppas att världen återgår lite mer till det normala och sund konkurrens verkligen bygger på lika villkor

Nu går 2020 mot sitt slut. Ett år som vi nog alla är glada att få lämna bakom oss. Större delen av året har överskuggats av en pandemi som påverkat alla på ett eller annat sätt. Byggbranschen har trots allt klarat sig förhållandevis bra och projekt har fortsatt löpa på. Anpassningar har gjorts för att skydda medarbetare och vikten av att tänka på varandra har förstärkts.

Vi på Belstroj har hanterat två kriser under denna period. Och även om vi inte är dömda i domstol så har konsekvenserna av krisen efter åtalet fått stor påverkan på vår verksamhet. Att skapa sund konkurrens utan svarta löner och illegal arbetskraft är viktigt, men konsekvenserna av att prata om uteslutning om ett brott har begåtts är att sund konkurrens suddas ut. De företag som har kollektivavtal och gör rätt för sig i Sverige, men som på olika grunder åtalas eller döms och antingen frikänns helt eller sonar sitt brott, är redan dömda att lämna branschen. Oavsett vilken oaktsamhet som förelåg!

Att det är viktigt med sund konkurrens och utrensning av oseriösa aktörer råder det inget tvivel om. Men att branschen bestämmer vem som är seriös och vem som är oseriös baserat på rykten och ett åtal som ännu inte prövats i domstol känns orättvist och rättsosäkert.

Att kontrollera att man använder sig av rätt UE och har rätt personal på arbetsplatsen är en viktig faktor för sund konkurrens. Men på grund av bristande kunskap så utesluter man flera kategorier av 100% lagliga arbetare som får jobba i Sverige idag. Effekten blir det motsatta – man hindrar fri konkurrens och kontrollerar dessutom på fel grunder. Utländsk arbetskraft är vardag på Sveriges byggarbetsplatser idag och branschen behöver höja kunskapsnivån bland beställare i denna fråga.

Vi uppmanar alla beställare att skaffa sig bättre kunskap om vad som egentligen gäller, för att göra säkra och korrekta kontroller på era arbetsplatser. Och att föra en dialog med ansvarig UE innan förhastade slutsatser dras. Kontrollerna blir annars mer godtyckliga än rättssäkra och leder inte till en upprensning av branschen och en sund konkurrens.

Vi önskar alla våra medarbetare, kunder och beställare ett Gott Nytt År!