preloader

Integritetspolicy för jobbansökande

Belstroj AB Integritetspolicy

Belstroj AB värnar om sina jobbsökandes integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Belstroj AB (org.nr. 556777–7908) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy speglar Belstrojs AB respekt för dig som är jobbsökande när det gäller hanteringen av dina personuppgifter med hjälp av modern informationsteknologi. I denna policy kan du läsa om vilken information som vi samlar in om dig när du skickar information om dig själv via ansöknings formulär. Du kan även läsa om hur vi använder informationen och vilka alternativ du har om du inte vill att vi använder din information i marknadsföringssyfte.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som du själv lämnar via formulär samlas för att kunna hantera en professionell rekryteringsprocess med våra kandidater behöver vi din persondata. Vi behandlar den persondata du delar med oss, så som din ansökan och dina referenser, och vi värderar och väljer kandidater i processen.

Hur Belstroj AB skyddar dina personuppgifter

Belstroj AB vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Personuppgifter till tredje part

Vi kan dela dina personuppgifter med de tredje parter, t.ex. med banker, statliga myndigheter såsom Migrationsverket, Skatteverket, etc. (vi lämnar information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut).

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Belstroj AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Belstroj AB och att få uppgifter rättade. Observera att Belstroj AB enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för företagets eget verksamhet.

Vem vänder jag mig till med frågor?

Om du har frågor rörande denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via info@belstroj.se eller telefon 08-58350040

Du har även möjlighet att kostnadsfritt en gång per år får information om vilka personuppgifter som vi har sparat om dig genom att maila till info@belstroj.se