preloader

Jobba hos oss

Våra yrkesarbetare är vår största tillgång

 

Det som gör att Belstroj AB skiljer sig från andra underentreprenörer är att vi ser yrkesarbetarna som vår största tillgång. Vår affärsidé är att endast arbeta med egenanställd personal som är skatteförd i Sverige. Vårt fokus ligger på utbildning och kompetensutveckling av vår personal, vilket leder till att samtliga våra medarbetare är stolta över sitt yrke och att tillhöra Belstroj. Vi tror på att ta lärdom från varje projekt, för att på så sätt kunna erbjuda en arbetsstyrka som sticker ut. Belstroj startar drygt 200 fastprisentreprenader om året.

Varför välja oss

  • Vår vision är att vara det självklara valet för våra beställare.
  • Vår affärsidé: Med hög arbetsmoral och fokus på KMA skall Belstroj AB vara det självklara valet för beställare och arbetssökande inom våra verksamhetsområden. Eftersom vi enbart arbetar med egen personal kan vi garantera högsta kvalité. Vårt mål med varje projekt är att beställaren skall bli en framtida referens.
  • Med flera hundra anställda har vi de resurserna som krävs för större entreprenader.
  • All vår personal har det nya och säkra ID06-kortet 2.0.
Belstroj AB är sedan 2010 medlemmar i Byggföretagen (fd. Sveriges Byggindustrier) och BF (Byggmästareförening). För att garantera samma höga kvalitetsnivå genom hela organisationen jobbar vi enligt Povel (BF9K baserat kvalitetssäkringssystem).
Icon
Vi använder ID06 2.0 på våra byggarbetsplatser
Icon
Vi har kompetens i platsgjutning av betong utförandeklass II
Icon
Vi är medlemmar i Byggföretagen
Icon
Vi har kompetens i platsgjutning BTG klass I
Icon
Vi är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening
Icon
Vi har kompetens i BTG reparationer
Icon
Vi är utbildade inom System Innervägg

Hållbarhet

Belstroj AB har varit verksamt på marknaden i över 10år. Men våra produkter kommer att leva i 50 och även 100 år, långt efter oss. Därför tycker vi att hållbarhetsfrågor är viktiga och att vårt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig tillväxt under god lönsamhet.

Som en av landets största UE och en stor arbetsgivare påverkar Belstrojs verksamhet samhället och människorna som lever och arbetar här, på både kort och lång sikt. Vi är måna om att på olika sätt bidra till ett bättre samhälle att leva i. Vi bygger allt ifrån bostäder, hotell, kontor och skolor till sjukhus. Genom att bedriva vår verksamhet ansvarsfullt och långsiktigt kan också mervärden skapas för våra medarbetare, kunder och leverantörer.

Belstroj drivs av sina värderingar: Genom kompetens och effektivitet, på ett säkert och innovativt sätt skapas mervärde i vår dagliga verksamhet och för alla intressenter. Vi ska agera etiskt, respektfullt och prestigelöst på alla plan. Dessa värderingar gör det möjligt för Belstroj att skapa en hållbar framtid för kunder, medarbetare och de samhällen där företaget verkar. Detta är grundläggande för att Belstroj ska kunna uppfylla sina löften att bygga det bästa företaget för medarbetare, samhälle och kunder.

Arbetsmiljö

Belstroj AB arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

I samarbete med våra medarbetare och kunder ska vi arbeta för en god arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Belstrojs medarbetare ska kunna upprätthålla en arbetsmiljö som uppmuntrar ömsesidig respekt, främjar goda relationer mellan anställda och är fri från alla former av trakasserier och våld. Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderas löpande företagets insatser för att kunna göra förbättringar gällande arbetsmiljö.