preloader
2020-07-1, 14:18

Klargörande gällande kommande domstolsförhandlingar

Belstroj AB sysselsätter flera hundra yrkesarbetare från 26 olika länder och vi sätter alltid mätbar kompetens och viljan att utväxlas före etnicitet, kön, politisk och religiös uppfattning eller sexuell läggning. Genom åren har vi haft hundratals ärenden hos Migrationsverket, då vi som arbetsgivare vill göra vårt yttersta för att hjälpa vår personal.

Detta har nu försatt oss i en situation där tolkningar av migrationsfrågor ligger till grund för ett åtal om brott mot Utlänningslagen Kap. 20 §5 och §6. Åtalet gäller om personerna i fråga hade rätt att arbeta i Sverige under en viss period, juli 2018 till februari 2019. Som bevis att personerna i fråga har jobbat hos oss under perioden, används våra korrekta inbetalningar av skatter och sociala avgifter. Sedan första dagen vi fick kännedom om att en utredning pågick har vi samarbetat till 100% med utredaren, då denna fråga är väldigt viktig att fastställa för alla företag i alla branscher. Vi anser att vi gjort allt i vår makt för att följa de riktlinjer och rekommendationer som gäller och hoppas att den kommande rättegången också ska påvisa det. Om svenska myndigheter anser att vi har varit oaktsamma, kommer detta att medföra stora problem för branschen i stort, då våra rutiner gällande kontroll av arbetstagare från andra länder ligger i framkant.

För att förbättra våra rutiner ytterligare har vi sedan februari 2019 anlitat advokatbyrån Lewis Langley & Partners, och låtit dem granska samtliga våra nyanställningar av personer från 3:e land. Detta för att säkerställa att alla berörda personer har rätt att vistas, arbeta och betala skatt i Sverige. Vi vill alltid vara det självklara valet för beställare som vill jobba med en 100% säker underentreprenör som skatteför sin personal i Sverige.