Information till leverantörer

Faktureringsrutiner:

  1. E-faktura/EDI (Svea) fakturor. GLN-nr. 7365567777905 Vi tar emot EDI fakturor från Inexchange.

    Sök oss i Inexchage via vårt org. nummer (556777-7908) och skicka gärna förfrågan till oss.

    Använd förkontering om möjligt, så kan vi ta kontakt och förbereda för det.

  2. E-faktura via PDF-fil som skickas till faktura@belstroj.se Underlag till fakturan skickas med fakturan i 1 pdf fil.

Referens på fakturor:

Ange alltid projektnummer (5-8 siffror).