preloader
2020-11-12, 15:45

Om katten och trumman – Svar på kommentar på LinkedIn

Tidningen Byggnadsarbetaren och Jessica har öppet smutskastat oss under de senaste åren och tack vare dem ser jag nu mitt livs verk gå i graven. Hur jag kan påstå detta? Eventuella felaktigheter har väl begåtts av oss? Jovisst, men bilden som dessa delar i sin tidning och i sina inlägg är inte opartiska och byggda på fakta. Utan innehåller rykten och antaganden trots att vi inte har dömts för något. Läser du andra artiklar i tidningen så nämns sällan om aldrig några namn på företag, men vi nämns och våra kunder nämns varje gång.

Innan tidningen visste vad utredningen handlade om så hade man publicerat artikel om pågående utredning från ekobrott med diverse insinuationer, detta har självklart spridits vidare på LinkedIn från Jessica.

https://www.byggnadsarbetaren.se/ekobrottsmyndigheten-utreder-belstroj/

Och sedan dess har ytterligare 5 artiklar publicerats som spridits på Linkedin av Jessica. En av byggbranschens främsta influencers med över 14 000 följare.

Jag är självklart partisk och extra känslig i ärendet, men mediadrevet och vinklingen i den senaste artikeln blev droppen för mig. Byggnadsarbetaren uppmanar öppet andra upphandlande aktörer att utesluta oss, utmålar oss som kriminella och allt detta sprids vidare av Jessica.

Tyvärr vill de allra flesta inte sätta sig in i ärendet och förstå vad åtalet verkligen handlar om, vad det är för typ av brott vi är åtalade för och vilket ansvar beställare (både huvudentreprenörer och även byggherre) har.

Vi blir förknippade med kriminella och svarta löner, trots de PM med lagtexter och utdrag från myndigheters riktlinjer som vi har lagt på vår hemsida och här på Linkedin. Detta PM och annan fakta får inte så mycket uppmärksamhet tyvärr. Jag har inte sett dig kommentera något av dessa inlägg eller helt enkelt bara gilla något av dem. Har du läst dem? Håller du inte med om det som står där?

LONGREAD hör inte hemma i sociala media.
Men det gör memes med katter och trummor.

Vårt samhälle har tyvärr utvecklat en kultur där rädslan att göra fel dominerar, när man är mer rädd för mediabevakning än man är intresserad av att faktiskt göra rätt. Att man hellre avstår än att man vågar. Man värdesätter PK före kompetens.

Man bygger ingen framgång på det sättet, inte inom bygg och inte någon annanstans. Ledare som inte vågar göra fel gör oftast helt enkelt ingenting. Deras företag stagnerar, de gör ingen skillnad, de skapar inget riktigt värde. Man blir i bästa fall medioker, man blir aldrig bäst.

Jag har vågat gå mot strömmen i branschen; att anställa flera hundra, jag har vågat att satsa på egen personal och utvecklat mitt företag så att det blev marknadsledande och hade bästa rykte både bland hantverkare och bland beställare. Har vi gjort misstag under denna resa? Har vi tagit genvägar? Flertal. Men varje gång har jag stått till svar för dessa misstag, analyserat, förbättrat, implementerat och gått vidare med ännu starkare organisation.

Du kan fråga dina anställda om detta, vi har varit en av de största underleverantörerna till Arcona under flera år. Fråga vad de tycker om denna situation? Fråga vilka de vill samarbeta med?

För att sammanfatta:

  1. Att förhindra illegal personal på arbetsplatsen är inte svårt – kontrollera i samband med inskrivning. Lag ställer krav på detta även på uppdragsgivare se 20 kapitel §12a.
  2. Tidningen Byggnadsarbetaren hänger ut oss och är mer intresserad av rubriker än om fakta. De har varje gång fått erbjudande att komma till oss så att vi får redogöra för situationen från vår sida, men de har varje gång tackat nej till detta. Ser du andra artiklar som handlar om brott mot utlänningslagen så nämns det inga företag – till och med i de mål som redan vunnit laga kraft.
    Se exempel:

https://www.byggnadsarbetaren.se/21-anstallda-saknade-arbetstillstand-chef-doms/

Inte ens i artiklar som handlar om dödsolyckor nämner man företag

https://www.byggnadsarbetaren.se/dodsolyckan-igar-hande-vid-avlastning/

  1. Jessica Löfström smutskastar oss i sociala media och driver igenom hennes agenda att få bort Belstroj från marknaden. Är hon partisk i denna fråga? Som ägare av Expanderamera – som fick uppdrag att akut bemanna de projekt där vi har blivit uteslutna och Beställare inte hade tid att genomföra en ny ordentlig upphandling och välja näst bästa UE utan istället var tvungna att ta in bemanningsföretag på löpande – så är hon väldigt partisk. Hon är en riktig gravedancer – en som gläder sig och drar nytta av vår olycka.
  2. Hur vi hade önskat att denna situation sett ut! Dialog hade varit väldigt mycket bättre. Att vi gemensamt arbetar för en socialt hållbar byggbransch, vita byggen och en sund konkurrens. Om rykten inte fick näring av mäktiga influencers som säger sig vilja det bästa för branschen, men som istället för att prata med ALLA ägnar sig åt ryktesspridning och selektiv uppmuntran. Som säger sig vara opartisk, men som inte drar sig för att, i sina inlägg, lägga till ogrundade påhopp som har till syfte att skapa uppmärksamhet och locka till mer ryktesspridning.

Alla har rätt till sin röst och sin åsikt. Och alla kan inte gilla allt. Men idag lyssnar branschens aktörer mer på vissa och det får konsekvenser att man inte vågar och inte tar reda på mer fakta.

Zhenja, grundare av och styrelseordförande på Belstroj AB

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6730441185086775296/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6730441185086775296%29