Betong underentreprenör

Belstroj AB startade 2008 och har sedan dess vuxit och blivit ett medelstort bolag i byggnadsbranschen inom Storstockholmsområdet. Vi har för avsikt att fortsätta expandera och ser att marknadsförutsättningar finns.

Vi är ett företag med krävande kunder och med fokus på att hålla vad vi lovar. För att kunna leverera ställer vi därför också höga krav på oss själva och våra anställda. Det är därför viktigt för oss att vara en ansvarsfull arbetsgivare.

Vi har under en tid arbetat fram en organisation där viktiga operativa beslut i det dagliga arbetet nu delegerats från projektledare till arbetsledare.

En viktig del för oss är också arbete med våra leverantörer vad gäller dagliga leveranser till våra många arbetsplatser med syftet att få en ännu effektivare organisation.

Zhenja Blahadarau, Belstrojs grundare, arbetschef och före detta VD

Med anledning av coronaviruset/covid-19

För oss är det viktigt utifrån ett samhällsperspektiv att göra vad vi kan för att förhindra smittspridning men samtidigt hålla verksamheten igång. Vi har därför tagit fram övergripande riktlinjer för Belstroj AB för att hindra spridning av viruset. Några av de riktlinjer och åtgärder vi har satt upp:

  • Hålla god hygien och tvätta händer med tvål och varmt vatten flera gånger om dagen.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Följ vanliga rutiner för sjukanmälan.
  • Undvika nya och större sammankomster.
  • Inget onödigt resande.
  • I möjligaste mån inte ta emot besök om de inte är kritiska för verksamhetens framdrift.
  • Begränsa personliga möten i grupp till de som är av stor vikt för verksamheten.

Vi uppdaterar oss hela tiden avseende aktuella instruktioner från myndigheter och informerar alla våra medarbetare via våra interna kanaler.

Vi följer noga utvecklingen hos våra kunder och leverantörer med anledning av Coronaviruset och har stort fokus på att upprätthålla vår produktion och leveransförmåga. Vi ser i dagsläget inte några omständigheter av så stor betydelse att det skulle begränsa vår produktion, men kan snabbt behöva omvärdera detta beroende på utvecklingen av förebyggande åtgärder för smittspridning den närmsta tiden.

Vi kommer fortlöpande att informera om eventuella förändringar gällande fullföljande av vår produktion.

Träffa Vårt Team

Team work och individens bidrag till helheten ska stå i centrum för vårt interna samarbete.

Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Vårt ledarskap ska präglas av motivationen att få andra att växa och att hitta drivkraften hos våra anställda att utvecklas självständigt och känna sig delaktiga.

Vi tror att det är så vi tillsammans kan bygga ett framgångsrikt och respekterat Belstroj.

Loading...

Varför Välja Oss?

  • Belstroj AB grundades 2008 som enskild firma med inriktning på byggservice och platsgjutning. 2009 ombildades det till ett aktiebolag med 5 anställda. Belstroj AB har idag flera hundra anställda och omsatte 2017 drygt 487 Mkr.

  • Vi riktar oss i första hand till total och generalentreprenörer i Stockholm, Göteborg samt Mellansverige och vårt fokus ligger på betongentreprenader, stomkomplettering och byggservice. Vår vision är att vara det självklara valet för våra beställare.
  • Vår affärsidé: Med hög arbetsmoral och fokus på KMA skall Belstroj AB vara det självklara valet för beställare och arbetssökande inom våra verksamhetsområden. Eftersom vi enbart arbetar med egen personal kan vi garantera högsta kvalité. Vårt mål med varje projekt är att beställaren skall bli en framtida referens.
  • Med flera hundra anställda har vi de resurserna som krävs för större entreprenader.

0
KVM nyproduktion
0
Inbetald skatt
0
Gjutit betong m3
0
Nöjda kunder