preloader
2020-09-21, 14:27

Varför sker inte mer direkt dialog mellan granskande myndigheter och granskade företag?

Att vi granskas är inte så konstigt, men att vänta med att ställa frågor tills nödvändiga handlingar inte går att få fram lika enkelt längre känns som slöseri med allas tid och pengar.

Rätt att vistas och jobba i Sverige granskas mer och mer i byggbranschen. Nya bättre rutiner för ID06 har införts och man börjar kontrollera inskriven personal på arbetsplats. Att vi då, som en av de större UE som jobbar med utländsk arbetskraft, har granskats under 2018 är inte så konstigt. Tyvärr ledde granskningen till åtal 2020. Hade vi fått frågan om de personer vi blev granskade för i samband med granskning så kunde vi lätt redogjort för varje person, tyvärr fick vi den frågan ställd till oss först 1,5 år efter granskning. Möjligheten att då få tag i personerna i fråga för att få fram nödvändiga handlingar var inte längre lika enkelt. Men vi är övertygade om att vi till huvudförhandlingen som sker vecka 8 år 2021 kommer att få fram handlingar som kommer visa att vi varken har begått ett brott eller varit oaktsamma i våra rutiner i samband med anställning. Synd att vi inte kunde ha direkt dialog med utredande myndigheter sommaren 2018 för att reda ut frågan då.